Thursday, May 15, 2008

Fie numele tău Ishmael

O stâncâ stearpă a născut odată o floare.
Oglindindu-se printre celelalte surate sterpe ale ei în lac a ucis-o.
Mii de ani s-a sfărâmat apoi mărunt să îşi învie frumuseţea.

Din vreme în vreme umbra unui parfum subtil răscolea amintirea oglindindă a lacului.

No comments:

Post a Comment