Sunday, December 7, 2008

Living dead society

Aş fi vrut să viu
În ziua cât am fost viu
Să te culeg înmiresmată din vie,
Să te sărut, să gemi: "Sunt vie!"

No comments:

Post a Comment