Thursday, April 7, 2011

Inefabile întâmplări

Fix la noi în bătătură se-aşternu o viitură.
- Ce faci, bade? Bine, ape, stau căluţu' să s-adape,
Da' căluţu' nu se-aude, teamă mi-e să nu se ude.
Valu-i val şi apa mare, şade calul în picioare,
Dar nechează a disperare:
- Valu-i val şi apa mare, n-am nimic pe sub picioare.
- Calule, căluţule, murgule, drăguţule,
Ce-i la noi în bătătură poate-o fi vreo viitură,
Dacă-apucă să te ude, tu să faci precum se-aude:
Râu-i râu şi marea-i mare, cine-noată stă-n picioare,
Iar picioare cine n-are, va pluti cu fix ce are.

No comments:

Post a Comment