Sunday, August 7, 2011

Existenţă*

Mă uit până mă uit.

________________
* Avertizare: uitarea excesivă de sine are consecinţe agravante şi conduce la existenţă.