Saturday, July 5, 2014

Sunday, April 6, 2014

Primăvareee

Primăvara când apare
Străluceşte ca o soare.
Păsările cântătoare ciripesc şiruitoare
Dinspre ceruri se aude iar un floare.

Templul din mine sau de mă voi scula, pre mulţi am să-nfloresc

Voi construi o casă plină de frumuseţi,
Cu flori curgătoare şi lumini mirositoare,
Caldă şi îmbelşugată,
Din lumea toată.

Te voi chema apoi să înfloreşti.

Saturday, March 1, 2014

Friday, January 10, 2014

Alb complet

O grădină-i doar o grădină
De-o priveşti în simplă lumină,
Însă grădina mea e plină de alte grădini
Şi-n lumina mea sunt mereu şi alte lumini.

Grădinile de flori, de fete, de morcovi şi de-albine
Toate-s la un loc şi toate sunt depline.
Complet e şi albul plin de grădini
Cu rânduri nesfârşite de infinite lumini.

Monday, January 6, 2014

Cu uica prân Ingia

Uica Vladi o plecat
Astă toamnă-n colindat,
Tumnă-n zări la ingieni,
Să-ţ faşi cruşie, să-l pomeni!

C-o plecat el mintunaş,
Din pridvor de la oraş,
N-o fi foc şî supărare,
Numa baş că-i cu mirare.

Şie să cauce el taman
Girept în statul ingian?
Şinie l-o fi pus, săracu,
D-o smincit aşa socacu?

Că nu-i şonc, nu-i părădaisă,
Nu-i răchie, nu-i o caisă,
Zupă nu-i, başca untură
Pântru bănăţana gură.

Dă l-atâta frământare
Copt-am iut o întrebare,
Să nu stau iară ca prostu,
Mintunaş să-i aflu rostu.

- Musai, nu ţ-o fi cu supărare,
Nu mai rabd istă mirare,
Să-mi zâşi girept la intrebare:
Uico, ce-ai cătat în gepărtare?

O şăzut uica pră locu,
Cu un jejet mută clopu,
Când pr-o parce, când pră space,
Scărmănându-să în coace.

- Ia ascultă aişi nepoace,
Că m-am dus prână geparce,
Să văd al lumii miraz,
Pră Mahala lu Mumtaz!

Am şăzut şî io oţără, mintunaş am cujetat:
- Dragă uica! Poace n-o fi-nnebunat?
Să se fi zuitat el doară,
Că-i Măhala-n Cimişoară!?